top of page

ARBEJDE SAMMEN

Vi går praktisk til værks, når vi f.eks. yder omsorg for patienter på hospitaler og for unge, der vil ud af kriminalitet. Vi arrangerer også tværreligiøse vielser eller velsignelser samt hjælper med skrivning af opgaver, specialer og afhandlinger. Alt sammen i et fællesskab bestående af frivillige med henholdsvis kristen og muslimsk baggrund.

Billede af National Cancer Institute

OMSORG PÅ HOSPITALER

Etnisk Ressourceteam (ERT) er en besøgs-, omsorgs- og rådgivningstjeneste for patienter, pårørende og personale i Københavnsområdet.
Cand.mag. Ahmet Polat, som er frivillig i centret, er ansat som imam og projektleder, der sammen med pt. 40 frivillige giver patienter og pårørende omsorg og støtte samt underviser og rådgiver personaler på de enkelte afdelinger.

Læs mere her.

Katalysator1.jpg

KATALYSATOR 

Center for Sameksistens har fra dets tidligere arbejde i fængsler (Katalysator) kontakt til et stort antal eks-indsatte. Foruden praktisk hjælp tilbyder centret dem nu at deltage i gruppesamtaler i centret. Det er vores mål, at disse samtaler vil føre til projekter, der har til formål at gøre noget for andre mennesker, som de fleste eksindsatte gerne vil bl.a. at hjælpe kriminelle unge ud af kriminalitet.

Læs mere her.

Samtalegruppe1.jpg

SAMTALE OG STØTTE

Omsorg for eksindsatte og unge, der vil ud af kriminalitet

Center for Sameksistens har fra dets tidligere arbejde i fængsler (Katalysator) 2011-18 hvervet kontakt til et stort antal eks-indsatte. De fleste af dem har haft en frivillig mentor, mens de sad inde, og har stadig kontakt til ham/hende. Mange af dem har desuden deltaget i vores studiegrupper i fængslet, som har betydet meget for dem. Centret tilbyder dem nu at deltage i gruppesamtaler i centret. Og vi har allerede nu eksindsatte i alle vore grupper. Det er vores mål, at disse samtaler vil føre til projekter, der har til formål at gøre noget for andre mennesker. Det er det, eksindsatte unge så gerne vil.

Samtalerne kan også handle om religiøse emner, spørgsmål som eventuelt er opstået i den situation/krise, de står i. Hvis det ønskes, har vi flere præster og imamer, der kan træde til som samtalepartnere.

Vielse1.jpg

VELSIGNELSE AF
TVÆRRELIGIØST ÆGTESKAB

Centret tilbyder at arrangere kristen-muslimsk vielse eller en velsignelse af et allerede indgået ægteskab.

Vielsen eller velsignelsen vil blive forestået af en præst og en imam fra centret. Ritualet vil blive godkendt af alle parter.

Ceremonien kan foretages på et sted efter parrets ønske.

Om tværreligiøse vielser se Tidsskrift om islam & kristendom nr. 2/2018 

bottom of page