top of page

PRÆSENTATION

Samtalegruppe1.jpg

Center for Sameksistens – Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) arbejder for – gennem et ligeligt samvirke – at udvikle, styrke og forbedre sameksistensen mellem mennesker med kristen og muslimsk baggrund i Danmark. Formålet er at bibringe majoritet og minoriteter pluralistiske erfaringer, der gør det naturligt at omgås hinanden og udforske måder, hvorpå kristne og muslimer sammen kan bidrage til det fælles bedste i vort samfund.

 

Dette formål søges nået gennem fælles studier, foredrag, rådgivning, fælles projekter og studieture. Yderligere integration opnås ved at knytte unge med minoritetsbaggrund til centret og dermed inddrage dem i frivilligt arbejde, i samfundsmæssige aktiviteter og i foreningslivet.

 

Center for Sameksistens – IKS’ styrke er, at det er et fælles projekt, startet og styret af kristne og muslimer i fællesskab. Centralt i dialogarbejdet står princippet om fællesskab, ligeværdighed og gensidighed. Både kristne og muslimer er på hjemmebane i centret og har lige ret til indflydelse. Målet er gensidig respekt.

 

Organisatoriske rammer

Center for Sameksistens – IKS er en selvejende institution/forening med individuelle medlemskaber og med en bestyrelse bestående af 6 medlemmer: 3 kristne og 3 muslimer valgt af generalforsamlingen. Studiecentrets arbejde planlægges og udføres udelukkende ved hjælp af frivillige.

Målgrupper

Det tilsigtes, at der opnås kontakt til så bredt et udsnit af den danske befolkning som muligt, herunder mennesker i en krisesituation, hvor de er syge og indlagt på et hospital eller ønsker at forlade det kriminelle liv. 

Målgrupper for studiecentrets arbejde er desuden institutioner, foreninger,  faggrupper samt enkeltpersoner, der til daglig har kontakt til medborgere fra de etniske minoriteter.

Præsentation

bottom of page