top of page

LÆRE SAMMEN

Vi studerer sammen, forsker og laver empiriske undersøgelser. Og samler og formidler viden om ”best practice” på felter, der vedrører sameksistens mellem mennesker med forskellig kulturbaggrund. 

Vi udgiver materialer om emner i dette felt.

Opgaveskrivning1.jpg

HJÆLP TIL SKRIVNING AF OPGAVER, SPECIALER OG PROJEKTER

Vi tilbyder hjælp til opgaveskrivning på alle niveauer, dvs. gymnasie- og HF-opgaver, universitetsspecialer samt ph.d.er. Det vil sige hjælp til både problemformulering, strukturering og indhold af opgaven. 
Vi tilbyder også at kigge på din opgave, speciale eller projekt med friske øjne og sammen med dig at skrive en artikel, der opsummerer hovedpointerne, og formidle den her på siden, i vores tidsskrift og til eller eksternt medie efter aftale med dig. 

Studietur1.jpg

STUDIETURE

Centret har i mange år arrangeret studieture til mange forskellige land såsom England, Bosnien, Pakistan, Syrien/Libanon, Egypten, Marokko, Rusland etc.

Formålet med disse ture har været at studere landenes kulturer og politiske forhold og få indsigt i forholdet mellem kristne og muslimer. Der blev arrangeret besøg af organisationer, relevante personer, dialogcentre, universiteter osv., hvor vi ofte fik mulighed for at fortælle om vores arbejde i Center for Sameksistens.

Hassan Saajin.jpg

FOREDRAG OM AKTUELLE EMNER

Der tilbydes foredrag eller oplæg ved vores medarbejdere samt teams af mentorer og eksindsatte, som har deltaget i vores fængselsarbejde.

Der tilbydes foredrag om stort set alt, der vedrører islam og kristen-muslimske relationer, radikalisering, bandekriminalitet, etnisk minoritetsunge i fængsel, muslimer i Danmark, kristen-muslimsk dialog og diapraksis, Etnisk Ressourceteam på hospitaler.

bottom of page