top of page

OM OS

Center for Sameksistens – Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) arbejder for – gennem et ligeligt samvirke – at udvikle, styrke og forbedre sameksistensen mellem mennesker med kristen og muslimsk baggrund i Danmark.

 

Formålet er at bibringe majoritet og minoriteter pluralistiske erfaringer, der gør det naturligt at omgås hinanden og udforske måder, hvorpå kristne og muslimer sammen kan bidrage til det fælles bedste i vort samfund.

 

Dette formål søges nået gennem fælles studier, foredrag, rådgivning, fælles projekter og studieture. Yderligere integration opnås ved at knytte unge med minoritetsbaggrund til centret og dermed inddrage dem i frivilligt arbejde, i samfundsmæssige aktiviteter og i foreningslivet.

Bestyrelse.jpg

BESTYRELSE

Lissi Rasmussen, formand, dr.theol. præst

Naveed Baig, næstformand, imam og Ph.d. studerende

Hans Raun Iversen, tidl. lektor i praktisk teologi, Københavns Universitet

Hasan Daher, kasserer, stud.jur.

Arngeir Langås, generalsekretær og menighedspræst

Houdaifa Azzouz, fuldmægtig

Lissi Rasmussen smiler.jpg

LISSI RASMUSSEN

Dr. theol., formand og daglig leder

Naveed Baig 2022a.jpg

NAVEED BAIG

Imam, ph.d. studerende og næstformand

bottom of page