top of page

Nyt speciale om muslimske begravelsesritualer

Kan muslimske begravelsesritualer i Danmark have en diakonal betydning? Det har cand.mag. Ahmet Polat forsket i.Et speciale bringer noget ganske nyt i dansk sammenhæng. Der er ikke tidligere forsket i muslimske begravelsesritualers betydning i Danmark.

Specialet i Diakoni ved Aarhus Universitet er redigeret som artikel i Tidsskrift om islam & kristendom 2/2021 og skrevet af Ahmet Polat. Han har studeret islamisk teologi på Marmara University i Istanbul og er cand.mag. i diakoni fra Aarhus Universitet.


Imam og koordinator

Diakoni og teologi har været Ahmets interessefelt gennem mange år. Foruden at være frivillig i Center for Sameksistens (IKS) fungerer Ahmet som imam og koordinator af Etnisk Ressourceteam (ERT) på hospitaler i Region Hovedstaden.

Artiklen giver et godt indblik i, hvordan muslimske begravelsesritualer og de handlinger der går forud og følger efter selve ritualet foregår, og hvilken betydning disse har for de pårørende.


Et andet diakonibegreb

Diakoni er et kristent omsorgsbegreb, men Ahmet kommer frem til et ganske andet diakonibegreb end det, vi sædvanligvis forbinder med begrebet i traditionel kristen sammenhæng.

Fremstillingen og konklusionerne bygger på samtaler med otte relevante informanter, som har mistet en nærtstående.

Tidsskriftet kan rekvireres ved henvendelse til lissi@lissiras.dk eller mobil 28182085. Den fås gratis som PDF-fil og i trykt form (pris kr. 40).

20 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page