top of page
similing Team

CENTER FOR SAMEKSISTENS

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS)

TALE SAMMEN

Vi mødes i studie- og samtalegrupper og arrangerer salonmøder og debataftener.
Vi yder også individuel rådgivning og støtte.

ARBEJDE SAMMEN

Vi yder omsorg for patienter på hospitaler og for unge, der vil ud af kriminalitet. Vi hjælper med skrivning af opgaver, specialer og afhandlinger.

LÆRE SAMMEN

Vi studerer sammen, forsker og laver empiriske undersøgelser. Og samler og formidler viden om ”best practice” og  udgiver materialer.

VELKOMMEN I
CENTER FOR SAMEKSISTENS

Center for Sameksistens drives af kristne og muslimer i fællesskab og arbejder primært med fælles omsorgsprojekter. Centralt i arbejdet står princippet om fællesskab, ligeværdighed og gensidighed.

Clients

FORSKNING I
ISLAM OG KRISTENDOM

Dialogarbejdet på Zanzibar blev etableret på initiativ af tanzanierne selv og er diapraktiske. Det redegør teolog Arngeir Langås for i denne ph.d.-afhandling.

Contact
bottom of page